Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kommunalt samarbejde med frivillige

Frivilligcenter Roskilde kan understøtte jeres arbejde med frivillighed

Hvis kommunen fx vil inddrage frivillige på de kommunale institutioner, er det vigtigt at have fokus på rekruttering, introduktion og frivilligpleje for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde for alle parter

I de seneste år er der kommet øget fokus på det gunstige i at samarbejde på tværs af foreninglivet, kommunen og det private erhvervsliv. Ligeledes arbejder kommunerne i stigende grad med inddragelse og organisaring af frivillige på de offentlige institutioner.

Der er allerede gode eksempler på, at samarbejde og partnerskaber på tværs kan bidrage til bedre sammenhæng mellem kommunens og foreningernes forskellige tilbud. Samarbejde kan både udfordre og skabe inspiration og udvikling.

I frivilligcenteret arbejder vi med at skabe de bedst mulige vilkår for lokalt samarbejde. Tryk på 'konsulentbistand' øverst for at læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig som fx kommunal leder eller medarbejder.