Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kommunale samarbejdspartnere

Frivilligcenter Roskilde samarbejder bredt og lokalt med virksomheder, erhvervsorganisationer, Roskilde Kommune, vidensinstitutioner og andre aktører med interesse for frivilligt engagement og socialt ansvar. Du læse mere nedenfor om de forskellige samarbejder.

Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune

Frivilligcenter Roskilde har en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune. Aftalen er fire-årig og blev senest fornyet i 2014. Samarbejdsaftalen har til formål at bidrage til skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer borgernes aktive deltagelse og gavner deres sociale liv, sundhed og trivsel.

Roskilde Kommune yder en grundbevilling Frivilligcenteret og stiller endvidere lokaler, lønadminisation og økonomistyringssystem til rådighed for Frivilligcenteret.

Udover samarbejdsaftalen samarbejder Frivilligcenter Roskilde konkret med mange dele af forvaltningen. Eksempelvis med Velfærdsforvaltningen om udformning af Frivilligpolitikken, med Jobcenteret om hjælp til særligt sårbare borgere og andre fælles initiativer.

Samarbejde med specifikke områder
Frivilligcenter Roskilde samarbejder desuden om frivilligt engagement og social innovation med specifikke afdelinger i kommunen, såsom:

  • Center for Handicap
  • Ringhjørnet (Center for Socialpsykiatri)
  • Jobcenteret og dets underafdelinger 

Samarbejde med vidensinstitutioner

Frivilligcenter Roskilde vil gerne etablere samarbejde med universitetet og andre vidensinstitutioner i Roskilde Kommune, som kan bidrage med viden, inspiration og læring inden for frivillighed.
 
Frivilligcenteret deltager løbende ved relevante arrangementer på fx RUC for at præsentere de studerende for muligheder for projektarbejde og frivilligt arbejde. I kraft af vores arbejdsområde har vi særligt interessefællesskab med Center for Socialt Entrepreneurskab, Socialvidenskab samt RUC Innovation.
 
Vi holder desuden løbende gæsteforelæsninger på forskellige uddannelser, fx Socialrådgiveruddannelsen.