Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Danmark spiser sammen 2018

Danmark spiser sammen

Flere og flere føler sig ensomme. Derfor er der endnu mere grund til at dyrke, skabe og indgå i meningsfyldte fællesskaber. Netop måltider og fællesspisning skaber fællesskaber, som bringer mennesker sammen, der ikke normalt mødes.

Folkebevægelsen mod Ensomhed har som vision at halvere antallet af ensomme inden udgangen af 2020. For tredje år i træk afholdtes derfor Danmark Spiser Sammen over hele landet i uge 17, dvs. sidste uge i april. Initiativet blev støttet af Nordeafonden.

Arrangementer i Roskilde og omegn

Røde Kors' Vågetjeneste
Gl. Byrådssal, Stændertorvet, tirsdag 24. april kl. 18. Der blev serveret en eksotisk kyllingeret, ost samt kaffe og kage for 45 personer. Efter middagen var der mulighed for at stille spørgsmål omkring f.eks. testamente, organdonation og dødskriterier til advokat Erik Øvlisen, domprovst Anne Sophie Olander, overlæge Birgitte Edstrøm og bedemand Anne-Mette Dall. 

Ældresagen (i samarbejde med Dameværelset)
Gl. Byrådssal, Stændertorvet, onsdag 25. april kl. 11.
Der blev serveret kaffe og kage for 285 glade mennesker.

Frivilligcenter Roskilde
Onsdag d. 25. april kl. 12 havde Frivilligcenter Roskilde i samarbejde med Ældresagens ’Herreværelse’ inviteret til frokost og eftermiddagskaffe og -kage i Tinghuset. Næsten 60 mennesker deltog og blev i løbet af dagen underholdt af musikerne Christensen & Kanne. 

Sct. Marias Venner
Sct. Mariasalen, Frederiksborgvej 2, onsdag 25. april kl. 14 med musikalsk underholdning. Der var 60 deltagere.

Café Smil Trehøje
Alle tre "Café Smil"-afdelinger (Trehøje, Solparken og Ringparken) deltog i arrangementet, hhv. tirsdag den 24. april, onsdag den 25. april, og torsdag den 26. april. Der var i alt 154 deltagere.

Ventilen i samarbejde med Ro's Torv
Der var fællesspisning på Ro's Torv mandag 23. april kl. 19, hvor der deltog 110 personer. Arrangementet blev bl.a. omtalt i Dagbladet under titlen Succes med fællesspisning midt på Ro's Torv.

 

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed