Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Julehjælp 2018

Julen nærmer sig, og derfor er det også nu at det er muligt at søge om økonomisk hjælp til julen. Vi har samlet en liste over vores medlemsforeninger, og andre foreninger som uddeler julehjælp.

Medlemsforeninger

Frelsens Hær

 • Ansøgningskrav: Det eneste kriterium for at kunne modtage julehjælp, er familiens finansielle situation.
 • Ansøgningsfrist: Ansøgningen er åbent fra d. 1.-30. november
 • Link: www.fhjulehjælp.dk (online ansøgning)

Mødrehjælpen

 • Ansøgningskrav: Alle kan søge om julehjælp i Mødrehjælpen, men foreningens socialrådgivere gennemgår alle ansøgninger, og det er kun dem med størst behov, der kan blive godkendt til at få julehjælp i Mødrehjælpen. Læs mere om ansøgningskravene på hjemmesiden
 • Ansøgningsfrist: fra tirsdag d. 02. oktober til torsdag d. 13. december kl. 10.00.
 • Link: https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/ (online ansøgning)

Roskilde Domsogns Menighedspleje

Menighedsplejen i Sankt Jørgensbjerg Sogn

 • Ansøgningskrav: Borgere i Sct. Jørgensbjerg sogn, som har behov for økonomisk hjælp til en god jul. Ansøgning afleveres på kordegnekontoret eller i sognegårdens postkasse.
 • Ansøgningsfrist: torsdag den 29. november 2018 kl. 17.
 • Link: https://www.sjk.dk/hvad-goer-jeg-ved/oekonomisk-hjaelp/ (ansøgningsskemaer kan finds på hjemmesiden, og hentes på kordegnekontoret)

Jakobskirkens Sociale Arbejde

Røde Kors (uddeler ikke i Roskilde kommune)

Børnenes Kontor

Svogerslev Menighedspleje

 • Ansøgningskrav: familier og enlige, der har brug for lidt ekstra til julen.
 • Ansøgningsfrist: senest d. 10. december 2018
 • Ansøgningsskema: Sognepræst Elsebeth Garde Kjær (tlf. 46385664), Elise Balle (tlf. 51556046) (mail: p.e.balle@youmail.dk), Mie Danielsen (tlf. 30614018) (mail: mied@live.dk)

Andre foreninger

Børnesagens fællesråd

 • Ansøgningskrav: Kriterium for julehjælp er at ansøger skal være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år, og have brug for økonomisk hjælp. Der støttes eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.
 • Ansøgningsfrist: d. 15. november 2018.
 • Link: http://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/ (online ansøgning)

Dansk folkehjælp

Foreningen til støtte for mødre og børn

 • Ansøgningskrav: Enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år, som er økonomisk udsatte.
 • Ansøgningsfrist: ukendt.
 • Link: https://morbarn.info/julehjaelp2018/ (ansøgningsskema kan hentes online)

Julehjælpen

 • Ansøgningskrav: Julehjælp til værdigt trængende familier. Familierne bliver sat i kontakt med donorer, som fx kan være private virksomheder.
 • Ansøgningfrist: Ukendt
 • Link: https://www.julehjaelpen.dk/modtag

Blå Kors

 • Ansøgningskrav: Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors` arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus og Blå Kors' lejre, vil blive prioriteret først. Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år.
 • Ansøgningskrav: til og med 30. november
 • Link: https://www.blaakors.dk/indsatsomraader/jul/julehjaelp (online ansøgning)

Himmelev Sogn

Roskilde Julehjælp

 • Ansøgningskrav: kontakt sagsbehandler, for at få et ansøgningsskema. Ansøgere kan også henvende sig personligt til kommunens Informationscenter. Her sidder medarbejdere klar til at hjælpe. Det vil være en stor hjælp for medarbejderne hvis ansøgerne selv kan udfylde ansøgningsskemaet. Men hvis det ikke er muligt, så vil medarbejderne gerne hjælpe. Du kan også vælge at henvende dig personligt i en af Borgerservice afdelingerne i kommunen eller på bibliotekterne. Her vil du kunne få udleveret og udfylde ansøgningsskema samt underskrive det. En medarbejder vil herefter udfylde den nederste del af ansøgningen og sende ansøgningen videre til Roskilde Julehjælp, som herefter sender ansøgningen videre til Baptistkirken, som vil vende tilbage til de ansøgere, som vil modtage julehjælp.
 • Ansøgningsfrist: 30. november
 • Link: http://www.roskildejulehjaelp.dk/ansoegning/

Stop Spild Lokalt (Roskilde)

Ansøgningskrav: Maden er beregnet på familier med begrænset økonomisk råderum, f. eks pensionister, kontanthjælpsmodtagere og studerende. Vi ved ikke, hvad vi får af mad, så vi ved ikke hvad du får. Kontakt Hanne Hede på hendes facebook. Du bedes oplyse husstandens størrelse, adresse samt dit mobilnummer. Du er først registreret til at modtage hjælp, når du får et nummer. Dette nummer kædes sammen med dit mobilnummer, så alle er anonyme når der hentes mad. En række frivillige henter overskudsmad hos de lokale supermarkeder når de lukker den 23. december. Maden pakkes i poserne til dem, som ønsker hjælp. Du skal selv hente på udleveringstedet i Roskilde, Sct Jørgensbjerg sognegård, fra ca. kl. 22.30 til kl. 23.30. Der kan aftales levering i særlige tilfælde. Alle må gerne medbringe indkøbsposer.

 OBS: Hertil søges også frivillige til afhentning af maden - se nærmere på facebook-siden.