Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Forsikring af medlemsforeningers frivillige

Frivilligcenter Roskilde har tegnet en erhvervsansvarsforsikring for frivillige i de medlemsforeninger, der ikke allerede har forsikret deres frivillige på anden vis. Forsikringen koster ikke medlemsforeningerne noget ekstra.

Vi stiller erhvervsansvarsforsikring til rådighed gratis for vores frivillige medlemmer. Erhvervsansvarsforsikringen dækker krav om erstatning, hvis vores frivillige medlemmer bliver erstatningsansvarlige for en skade f.eks. forvoldt under afhentning af møbler hos en giver.

Se forsikringspolicen her.