Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ensomhedens sprog

2-dages workshop

At være ensom er ikke det samme som at være alene. Ensomhed er et vilkår, der gælder for de fleste af os, men nogle er bedre til at mestre den end andre. Ensomhed er tæt knyttet til sygdom og død, kriser, social isolation, mangel på relationer og følelsen af ikke at kunne ændre sin egen situation.

Ensomhedens sprog - workshopDenne workshop arbejder med oplevelsen af ensomhed hos mennesker i forskellige livssituationer og også med dig som frivillig i forhold til at rumme og håndtere den tunge ensomhed. OBS: Workshoppen handler ikke kun om ensomhed blandt ældre, som teksten i Frivilligcenterets kursuskatalog for foråret 2018 antyder.

Vi kommer omkring:

  • De tre typer ensomhed
  • Hvordan ensommes adfærd, følelser og kommunikation kan være
  • Hvordan vi som frivillige kan møde ensomme
  • Personlig kommunikation og spørgsmålstyper
  • Øvelser i at kunne rumme brugeres oplevelse af meningsløshed og ensomhed
  • Øvelser i at tale med og lytte til ensomme
  • Hvad vi skal være opmærksomme på, og hvilke grænser (egne og andres) vi skal respektere
  • Hvordan vi får sagt de rette ord i rette tid til den rette person
  • Træning i at formulere og udtrykke de nødvendige spørgsmål i følelsesladede samtaler

Workshoppen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Alle vil få mulighed for at tage udgangspunkt i egne erfaringer og oplevelser fra det frivillige arbejde.
 

Undervisere

Gert Jessen, konsulent med speciale i mistrivsel. Læs mere på GJ Consult.
Jan Foss, konsulent med speciale i interaktive dialogmetoder. Læs mere på Teater Nu.

At håndtere en samtale med ensomme kræver viden om, hvordan man spørger, lytter og ikke mindst "låner ord" til den, der mangler sprog til at tale om ensomheden.


Hvem er workshoppen beregnet på?

ensomhedWorkshoppen er beregnet på frivillige, der ønsker at få viden om og redskaber til at rådgive ensomme mennesker, til at rumme andre menneskers ensomhed, og til at håndtere de oplevelser af ensomhed, der fylder meget hos de pågældende. Det er især relevant for personer, der har samtalen som et vigtigt redskab i deres arbejde, fx besøgsvenner, selvhjælpsledere, rådgivere, mentorer etc. Der kan udleveres bevis for deltagelse i workshoppen.


Tid og sted

Det hele foregår i Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21a lørdag den 7. april kl. 9-17 og søndag den 8. april kl. 9-16. Der bliver serveret frokost og kaffe/te begge dage. Workshoppen er gratis for deltagere fra Frivilligcenterets medlemsforeninger. Andre interesserede borgere fra Roskilde Kommune kan deltage for 250 kr. pr. person.

Tilmelding senest 16. marts 2018 pr. e-mail til frivilligcenter@roskilde.dk med angivelse af navn, forening, e-mail og telefonnummer.