Foreningernes placering

Nedenstående kort viser, hvor vores medlemsforeninger har hjemme. Mange af dem bruger Frivilligcenterets lokaler, men mange har også andre lokationer. Oversigten er lavet i september 2018.

foreningsplacering