Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Samarbejdspartnere

Frivilligcenter Roskilde lægger vægt på samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsorganisationer med interesse for frivilligt engagement og socialt ansvar (CSR). 

Vi samarbejder derfor med følgende erhvervsorganisationer i Roskilde om at sætte fokus på virksomheders sociale ansvar:

  • Roskilde Handel
  • ErhvervsFORUM Roskilde

Som et eksempel på samarbejde udviklede vi i forbindelse med Frivillighedsåret 2011 konceptet Vindue for en forening.

Vi har også haft et samarbejde med blandt andet Roskilde Avis og Danske Bank, som har lagt lokaler til vores frivilligjobskærm, en informationsskærm der viser en præsentation af aktuelle frivilligjobs.

Rabatordninger

En række lokale virksomheder giver rabat til Frivilligcenterets medlemsforeninger. Det drejer sig aktuelt om Ditobus, Riff Skiltefabrik, Boresko og Dansk Malingsamhandel. Læs mere under Rabatordninger.

Samarbejde med Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland og Frivilligcenter Roskilde samarbejder løbende om emner af fælles interesse. Boligselskabet Sjælland (BOSJ) og Frivilligcenter Roskilde supplerer hinanden på en række vigtige områder. BOSJ har med sine ca. 12.000 beboere i Roskilde en stor kontaktflade og har interesse i at kende til frivillige tilbud lokalt. Frivilligcenteret har stor erfaring i at samarbejde med frivillige og kan rådgive ift. konkrete initiativer i boligområderne.

BOSJ har etableret en projektrådgivning, hvor frivillige kan få hjælp til at gennemføre projekter i boligområderne. Her kan de frivillige få hjælp til bl.a. fundraising, partnerskaber og projektrådgivning. Kontaktpersonen i boligselskabet er Francisco Ortega.