Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bestyrelsen

Frivilligcenter Roskildes bestyrelse består af 6 valgte medlemmer, 2 byrådsrepræsentanter og 3 aktive suppleanter. På den årlige generalforsamling vælges de 6 + 3 foreningsrepræsentanter og suppleanter blandt de tre valggrupper, som Frivilligcenterets medlemsforeninger består af. De 2 byrådsrepræsentanter er politisk udpeget. Se bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold nederst på siden.

Guri Madsen       Inge Mølgaard       Tom Onsberg Henriksen

Formand Guri Madsen

 

Næstformand Inge Mølgaard

 

Næstformand Tom O. Henriksen

Ann Karin Vestergaard

 

Birthe K. Vinner

 

 Pia Mikkelsen

Ann Karin Vestergaard

 

Birthe K. Vinner Nielsen

 

Pia Mikkelsen

Maren Ottar Hessner

 

 Lars Holst Kruse

   

Maren Ottar Hessner

 

Lars Holst Kruse

   
lise-hogstad_200x300px.jpg   Grethe Holm Rasmussen   Fleming Friis Larsen

Lise Hogstad

 

Grethe Holm Rasmussen

 

Fleming Friis Larsen

 

Formand Guri Madsen (Røde Kors), valggruppe Social

Næstformand Inge Mølgaard (Kræftens Bekæmpelse), valggruppe Sygdom/​patient/handicap

Næstformand Tom Onsberg Henriksen (Roskilde Ældremotion), valggruppe Ældre

Ann Karin Vestergaard (Domsognets Menighedspleje), valggruppe Social

Birthe K. Vinner Nielsen (Danske Handicaporganisationer), valggruppe Sygdom/patient/handicap

Pia Mikkelsen (Cafe Smil), valggruppe Ældre

 

Maren Ottar Hessner, Byrådet, Kultur- og Idrætsudvalget

Lars Holst Kruse, Byrådet, Plan- og Teknikudvalget

 

Suppleant Lise Hogstad (Skolens Venner), valggruppe Social

Suppleant Grethe Holm Rasmussen (Osteoporoseforeningen), valggruppe Sygdom/​patient/handicap

Suppleant Fleming Friis Larsen (Ældre Sagen), valggruppe Ældre