Bestyrelsen

Frivilligcenter Roskildes bestyrelse består af 6 valgte medlemmer, 2 byrådsrepræsentanter og 3 aktive suppleanter. På den årlige generalforsamling vælges de 6 + 3 foreningsrepræsentanter og suppleanter blandt de tre valggrupper, som Frivilligcenterets medlemsforeninger består af. De 2 byrådsrepræsentanter er politisk udpeget. Se bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold nederst på siden.

Bruno S. Jensen       Guri Madsen       Tom Onsberg Henriksen

Formand Bruno S. Jensen

 

Næstformand Guri Madsen

 

Næstformand Tom O. Henriksen

Birthe K. Vinner

 

Ann Karin Vestergaard

 

 Pia Mikkelsen

Birthe K. Vinner Nielsen

 

Ann Karin Vestergaard

 

Pia Mikkelsen

Gitte Kronbak Nielsen   Jacob Søegaard Nielsen    

Gitte Kronbak Nielsen

 

Jacob Søegaard Nielsen

   
Inge Mølgaard
  Lise Hogstad   Fleming Friis Larsen

Inge Mølgaard

 

Lise Hogstad

 

Fleming Friis Larsen

 

Formand Bruno S. Jensen (Hjerteforeningen), valggruppe Sygdom/patient/handicap

Næstformand Guri Madsen (Røde Kors), valggruppe Social

Næstformand Tom Onsberg Henriksen (Roskilde Ældremotion), valggruppe Ældre

Birthe K. Vinner Nielsen (Danske Handicaporganisationer), valggruppe Sygdom/patient/handicap

Ann Karin Vestergaard (Domsognets Menighedspleje), valggruppe Social

Pia Mikkelsen (Cafe Smil), valggruppe Ældre

Gitte Kronbak Nielsen, Byrådet

Jacob Søegaard Nielsen, Byrådet

Suppleant Inge Mølgaard (Kræftens Bekæmpelse), valggruppe Sygdom/​patient/handicap

Suppleant Lise Hogstad (Skolens Venner), valggruppe Social

Suppleant Fleming Friis Larsen (Ældre Sagen), valggruppe Ældre