Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tinghuset

Renovering og modernisering af Roskilde Tinghus anno 1878

I slutningen af 2016 flyttede Frivilligcenter Roskildes sekretariat ind i det flotte, gamle Tinghus på Jernbanegade 21a. Dermed ligger Frivilligcenteret synligt og centralt som samlingssted for den sociale frivillighed og det vækstlag af engagement, som kendetegner kommunen.  

DSCF9178 smallSekretariatet har til huse i stueetagen, og på 1. og 2. sal, hvor der tidligere var retssale, kan medlemsforeningerne benytte de historiske lokaler til møder og arrangementer. Det betyder et pust af friskt liv i den nygotiske gamle retsbygning.

Baggrunden for projektet er en donation af brugsretten til Tinghuset fra Roskilde Kommune til Frivilligcenter Roskilde og de frivillige, sociale medlemsforeninger.

I 2014 købte Roskilde Kommune den historiske bygning af staten i forbindelse med, at byens nye retsbygning blev taget i brug og Retten i Roskilde flyttede. Foræringen af bygningens lejemål var baseret på en erkendelse af, at Frivilligcenter Roskilde var vokset ud af sine tidligere lokaler, samt et ønske om at skabe bedre forhold for byens foreningsliv.

Ved kommunens køb af Tinghuset i 2014 var bygningens indvendige tilstand ikke indflytningsklar til et frivilligcenter. Derfor var det nødvendigt med omfattende renovering samt restaurering af bygningens interiør. Dette er naturligvis bleve gjort med størst mulig respekt for den historiske arkitektur.

Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune har indgået et samarbejde omkring istandsættelsen og administration af bygningen. Mens kommunen med foræringen leverede restaurering og modernisering af stuen og 1. sal som ejer af bygningen, lød aftalen, at Frivilligcenter Roskilde med brugsretten påtog sig driftsansvar, og deltog med frivillig arbejdskraft i restaureringen af stuen og 1. sal.

Til gengæld skulle Frivilligcenteret selv stå for renoveringen af 2. sal samt samtlige køkkener og dermed den sidste, afgørende del af realiseringen af et komplet Frivilligcenter.

Denne 2. etage er vigtig, fordi de øvrige kvadratmeter ikke vil være nok til at understøtte den nuværende og støt stigende foreningsaktivitet. Derfor arbejder Frivilligcenteret kontinuerligt på at søge støttemuligheder og donationer, der kan realisere den komplette brug af Tinghuset.

Historie

Bygningen er tegnet af arkitekt Vilhelm Valdemar Petersen og opført i året 1878, hvor førhen galgebakken lå. Bygningen er erklæret bevaringsværdig i klasse 2.

Oprindeligt hed bygningen ”Roskilde Thing- og Arresthuus” og ligger på jernbanegade 21a, midt i Roskilde by.
Allerede i 1841 ved indvielsen af Rådhusets nye bygning på Stændertorvet, i dag Byens Hus, talte borgmester Foss om behovet for en ny arrest, de var for få, for små og for usle. Et af dem, der lå under Sct. Laurentuis-tårnet og blev kaldt ”Det Sorte Hul” med god grund. Der skulle alligevel gå næsten 35 år før det første spadestik blev taget.

Byggeriet begyndte i 1876, så snart frosten slap jorden, og den blev så indviet ca. to år senere, den 28. maj 1878 ved en stor fest, hvor byens bedre borgerskab var inviteret. Fra starten fungerede bygningen som ting- og arresthus, samt dommerkontor for Voldborg, Tune og Ramsø herreder, samt Roskilde Stad.

I 1920 blev arrestforvarerboligen, der lå over mellembygningen, inddraget for at skaffe plads til civil- og kriminaldommere. Det krævede en betydelig ombygning, det lykkedes uden at ændre på bygningens arkitektoniske udtryk.

I 1954 blev dommerkontoret flyttet til Kornerups Vænge, dog valgte man at bibeholde brugen af det gamle ting- og arresthus til grundlovsforhør og fængsel.

I 1961 gennemgår fængslet så en større tiltrængt modernisering, der stadig benyttes den dag i dag. Der kan sidde 25 i arresten.
Igennem nyere tid har bygningen lagt lokaler til bl.a. Politi, et advokat bibliotek/mødelokale og skolelokaler.

Den 1. juli 2014 flyttede Retten i Roskilde fra deres lokaler på henholdsvis, Helligkorsvej 3 og 7 samt Jernbanegade 3a og 21a, til den nybygget retsbygning beliggende Ved Ringen 1. Roskilde køber så Tinghuset af Staten og vil gerne gøre den til et hus for byens borgere.

Om byggestilen:

DSCF8593

Nygotisk var en stilretning i 1800-tallet indenfor arkitektur og kunsthåndværk, hvor man genoptog den gotikkens formsprog. Stilen vandt frem i 1700-tallet i England, hvor man sværmede for middelalderen.

Den nygotiske stil kendes blandt andet fra det Britiske Parlamentet samt Tower Bridge i London. I Frankrig og Tyskland var stilen meget anvendt i kirker. Den kan også ses i flere af de ældre skyskrabere i New York og Chicago. Det tidligste eksempel på stilen i Danmark ses i Peder Mallings nye hovedbygning til Københavns Universitet fra 1835, hvor klassicisme på sælsom vis blandes med gotik. Af kirker kan nævnes Sankt Johannes Kirke på Nørrebro og den katolske Vor Frue Kirke i Århus.

Indenfor kunsthåndværk kan nævnes dronning Caroline Amalies nygotiske bibliotek, der nu kan beses på i Christian VIII's Palæ på Amalienborg.

 Projektet, delt op i to stadier:

Første stadie: Stue og 1. sal.

DSCF8551Stuenetagen blev istandsat og taget i brug først. Det betød vand, varme, sanitet, adgangsforhold, samt den udvendige tilstand. Nogle af de indre rum er blevet ændret over årene, og de bliver efterhånden bragt tilbage til oprindelig stand. Der er lavet toiletter, køkkener og ruminddelinger på både stue og 1. sal. Der er installeret en indvendig elevator, der vil nå op til den uudnyttede 2. sal. Alt sammen handikapvenligt. Det meste af dette arbejde er blive udført af kommunen. Noget af det bliver udført af særlige frivillige arbejdsgrupper organiseret under frivilligcenteret.

Stueetagen rummer sekretariatskontor, foyeren der vil fungere som modtagelse, og informationsområde. På første trappeafsats ligger et lille kontorhotel. 

Førstesalen rummer møde- og aktivitetsrum, der passer til både store og små forsamlinger, og der er både et stort og et lille køkken.

 

Anden stadie: 2. sal og loft.

DSCF8583 croppedIstandsættelse af andensalen og loftet går i gang senere.

Der skal lægges nyt tag for at kunne isolere loft og tag: Desuden skal der skæres hul i loftet fra første til anden sal, og bygges en solid trappe, isoleres, brandsikres med bl.a. udvendige flugtveje, døre, alarmer mm. Vægge og lofter skal istandsættes, nye indvendige vægge og døre sættes op, vand og varme føres op til nye radiatorer, et toilet og køkken.

Dette planlægges gjort i samarbejde med lokale håndværksmestre og frivillige håndværkere, sammen med 3Fs seniorafdeling. Hele anden del af projektet organiseres således, at de frivillige udfører så meget af arbejdet som muligt med lokale håndværkmestre, der står som ejer af opgaven og som tilsynsførende på den frivillige arbejdskraft. Flere arbejdsgruppe organiseres under håndværket.